Selectează o Pagină

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a. 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară

b. 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

La declarația pe propria răspundere vor fi anexate următoarele:

  • copie de pe cartea de identitate a angajatului
  • copie de pe certificatul de naștere al copilului
  • adeverința de la unitatea de învățământ unde este înscris copilul.

Documentele se depun la angajator.

DOWNLOAD: Model declarație pe proprie răspundere.